BEARDVERTISING REAL NATIVE ADVERTISING?

“ Beardvertising. If it ain’t getting you laid, might as well make a few bucks off of it. -TOSH.O”

Featured In

Our Company focuses on next-level marketing

BEARDBOARD

MINIATURE BILLBOARDS THAT CLIP ONTO YOUR BEARD

(PATENT PENDING)

YOUR ADS GOES ON OUR BEARDS

55% OF MALES WORLDWIDE HAVE FACIAL HAIR

Various Partnerships

Currently in partnership with DollarShaveClubs and other Shaving brands.

Learn More

Công ty chúng tôi tập trung vào tiếp thị cấp độ tiếp theo

Banner Râu

BẢNG BIỂN THU NHỎ KẸP VÀO RÂU CỦA BẠN

(ĐANG CHỜ CẤP BẰNG SÁNG CHẾ)

Quảng cáo trên bộ RÂU

55% NAM GIỚI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÓ RÂU RẬM

Hợp tác toàn thế giới

Hiện đang hợp tác với DollarShaveClub và các thương hiệu Cạo râu khác.

Xem thêm

Tại sao chọn Beardvertising?

Một phương pháp quảng cáo hiệu quả mới

Bộ râu đóng vai trò là tấm bạt cho quảng cáo và người có bộ râu trở thành bảng quảng cáo di động cho sản phẩm. Quảng cáo trên bộ râu là một hình thức quảng cáo tương đối mới và độc đáo đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Xem thêm tại: giadinhvatreem.vn ngay!

Testimonials

We’re excited to be building our business of beardlessness with these badass, bushy Beardboards.

-Mike Dubin
Founder, DollarShaveClub.com

I wished I would choose to advertise on my beard sooner.

– Santa Clause