Về chúng tôi

Được dựng lại và phát triển một cách chỉn chu nhất https://beardvertising.com/ hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ mới hơn. Đội ngũ admin của https://beardvertising.com/ luôn làm mới những tin tức mà chúng tôi có được.

Những liên kết chính tạo nên sức mạnh của chúng tôi

https://www.businessinsider.com/aw-is-putting-mini-ads-in-mens-beards-2013-5

https://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/11558645/The-hipster-is-dead.-Long-live-the-hipster.html

https://www.adweek.com/creativity/introducing-beardvertising-tiny-billboards-clip-your-beard-149691/

https://wp.foodbeast.com/news/tag/beardvertising/